Utbildning och föreläsningar

Utbildning och föreläsningar kan formges utifrån behov. Har tidigare och pågående uppdrag inom organisationer, stiftelser och utbildningsinstitut, exempelvis psykoterapeutiskt arbete, föräldraskapsutveckling, personalutbildning.