Handledning för arbetsplatser
och arbetsledning

Professionella som arbetar inom fält där man möter människor kan ha stor nytta av handledning. Det kan vara för att öka förståelse för var den man möter befinner sig och hur denne upplever situationen och på så sätt kan man för sig själv begripliggöra personens beteenden. Vi professionella blir också påverkade i yrkets möten med människor, medarbetare och organisationer. Att förstå hur man reagerar, och varför, är viktigt. Det kan ge ett utrymme för att välja nya beteenden och på så sätt ta hand om andra och sig själv. På så sätt kan vi skapa ett arbetsliv som upplevs bättre, tryggare och mer genuint.

Under åren med handledning har jag träffat grupper och/eller arbetsledning inom:

  • socialtjänst, exempelvis individ och familj, ekonomiskt bistånd, lss, socialpsykiatri och beroendemottagning
  • kuratorer och terapeuter inom primärvård
  • ungdomsmottagning
  • serviceboenden och boendestöd
  • privatpraktiserande samtalsterapeuter
  • förskola
  • diakoni
  • fadder- och ledarverksamhet för barn