Psykoterapi individuell

I psykoterapi träffas vi inledningsvis för ett bedömningssamtal och då får du även utvärdera om du tänker att du vill påbörja ett samarbete. Ibland behöver man träffas ett par, tre gånger för att verkligen veta hur ett samarbete kan läggas upp. Inledningsvis vill jag veta ganska mycket om dig, även saker som kanske inte påverkar det som är svårt för dig just nu, för att få en uppfattning om nuvarande livssituation och hur du har påverkats av din historia och dina livsrelationer.

Det kan finnas många anledningar till att vilja gå i psykoterapi så nästa steg är att vi undersöker din problembild och sätter upp mål med terapin, så att den riktas mot dina behov och kan realisera de förändringar du behöver i ditt inre och yttre liv. De flesta som går i terapi går en timme varje, varannan eller var tredje vecka. Därför är det viktigt att vi vid varje tillfälle bygger upp en handlingsplan för dig som du kan använda dig av till nästa gång vi träffas. Då kan vi också utvärdera vilka verktyg som fungerar för dig i verkligheten och vid behov modifiera dem så att de på bästa sätt passar dig och din livssituation.

Inom kbt talar man ofta om verktyg och utifrån min erfarenhet ser jag att verktyg ofta behöver vara individuellt utformade för att bli funktionella i verkligheten.

Att gå i terapi är en investering på många plan och kan innebära en hel del arbete. I takt med att du utvecklar din relation till dig själv kan du uppleva att det påverkar dina övriga relationer och livsarenor till det bättre.

Som terapeut vill jag hjälpa dig att finna nya perspektiv på inre och yttre processer för att du ska kunna göra nya val som ger dig goda konsekvenser på lång sikt.

Här följer några exempel på svårigheter som personer jag träffat upplevt:

 • nedstämdhet och depression
 • stress, utmattning och utbrändhet
 • sömnsvårigheter
 • smärtproblematik
 • oro och ångest
 • fobier
 • tvång och ocd
 • krisreaktioner och ptsd
 • ätstörningar
 • sex och samlevnadsfrågor
 • neuropsykiatriska diagnoser som försvårar livet för en själv eller för någon anhörig
 • medberoende.