VAD

Strandberg psykoterapi och utbildning AB erbjuder:

  • psykoterapi för individer, par och andra relationsvariationer
  • handledning för individer och arbetsgrupper inom socialt arbete och hälso-och sjukvård
  • handledning för arbetsledare och chefer
  • handledning för personer under utbildning inom psykoterapi
  • utbildning och föreläsningar
  • yoga