Psykoterapi för par och andra relationsvariationer

För många som kommer till psykoterapi inom relationer handlar det om att finna nya gemensamma vägar för kommunikation för att på så sätt fungera bättre tillsammans och nå större närhet till varandra.

Ibland blir det svårt ganska tidigt i relationen och då kan man behöva arbeta tillsammans för att hitta bättre sätt att kommunicera och finna en djupare förståelse för varandra för att få en stabil grund i relationen. Det händer också att en relation har fungerat bra över en längre tid och problemen uppstår senare i relationen. Livssituationer kan ha ändras, livet kan ha blivit mer belastat, eller man kanske upplever att man inte längre når varandra.

För människor innehåller livet många delar och med dessa delar följer kanske en upplevelse av krav. I en relation kan det vara så man ser olika på hur livet ska levas och hanteras med alla livets delar på ett sätt som är tillfredställande och då kan det bli konfliktfyllt trots att man egentligen vill vara tillsammans.

Det kan vara så att man fastnar i destruktiva mönster och då blir relationen inte en trygg plats. Istället för att närma sig den viktiga partnern så gör man saker som ökar avståndet. Då blir det för många svårt med närhet, förtroende och tillit.

I terapi kan man arbeta med relationen genom beteenden, tankar och känslor för att finna acceptans och förståelse för varandra. Man kan också behöva tala om att man vill olika inom relationen och i livet.